RYS HISTORYCZNY

Parafię erygował 24 czerwca 1997 roku. abp Stanisław Szymecki. Zostaliśmy wydzieleni z parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Szyryngo.

Plac pod kościół przygotował i kaplicę na nim zbudował proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ks. Stefan Girstun. Poświęcił ją i erygował stacje Drogi Krzyżowej abp Stanisław Szymecki 22 grudnia 1996 r. Z chwilą utworzenia parafii kaplica stała sie centrum życia religijnego nowej placówki duszpasterskiej.
Proboszcz ks. Jerzy Szyryngo powiększył kaplicę poprzez dobudowanie naw bocznych i przystosował ją do funkcji tymczasowego kościoła parafialnego.
Plac pod kościół został poświęcony 27 czerwca 1999 r. przez abp Stanisława Szymeckiego.
Dnia 10 września 2001 r. rozpoczęto budowę murowanego kościoła oraz kompleksu zabudowań mieszczących plebanię oraz pomieszczenia administracyjno-duszpasterskie. Autorem projektu jest inż.arch. Andrzej Nowakowski. Monumentalna świątynia w założeniach architektonicznych inspirowana bazyliką Przemienienia Pańskiego z Góry Tabor będzie budowlą trójnawową, z kaplicami w transepcie, z absydialnie zamkniętym prezbiterium. Do listopada 2001 r. położono fundamenty, 12 października 2006 r. wylano posadzkę na fundamencie, a 14 lipca 2008 r. rozpoczęto wznoszenie ścian.
Równocześnie prowadzono prace nad kompleksem mieszkalno-administracyjnym, który został oddany do użytku w marcu 2014 r.
Dnia 28 czerwca 2014 r. abp Edward Ozorowski dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod wznoszoną świątynię.
Dnia 17 listopada 2015r. Ks. Abp Edward Ozorowski mianował nowym proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego ks. Grzegorza Malewicza. Wprowadzenie i objęcie parafii nastąpiło 22 listopada 2015r. Aktu wprowadzenia dokonał dziekan dekanatu Starosielce ks. Tadeusz Żdanuk.
Prace budowlane świątyni postępują w dość szybkim tempie. Powstały Dom Parafialny dysponuje salkami do spotkań formacyjnych grup parafialnych, jak również 50-osobową salę do spotkań okolicznościowych (rocznice, chrzty, komunie, jubileusze, stypy, z pełnym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym.

Odpusty: Przemienia Pańskiego - 6 sierpnia i Św. Faustyny Kowalskiej, Patronki Parafii - 5 października.

Dni adoracji Najświetszego Sakramentu (40-godz.nabożeństwo): 22 - 24 czerwca.

Obecni księza w parafii: ks. Proboszcz Grzegorz Malewicz, ks. Sławomir Piłaszewicz.

Księża pochodzący z terenu parafii: ks. Radosław Hryniewicki, ks. Janusz Siwicki OFMConv, ks. Marek Siwicki SChr, ks. Wojciech Trzaska

Do parafii należą następujące ulice Białegostoku: Barszczańska, Białoruska, Belgijska, Chorwacka, Czeska, Hiszpańska, Klepacka, Kubańska, Litewska (nieparzyste 1-31), Meksykańska (27-54), Mongolska, Niewodnicka, Polowa (8-48/1), Polska, Portugalska, Rumuńska, Serbska, Słoweńska, Szwajcarska, Ukraińska, Warsztatowa (2 i 4), Watykańska, Wietnamska. oraz ulice w Klepaczach: Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Krótka, Łąkowa, Mokra, Piaskowa, Poprzeczna, Równoległa, Sucha, Żwirowa.

Liczba katolików 3000