Kontakt

Adres parafii:

15-634 Białystok


ul. Klepacka 11Konto parafii

PKO BP S.A. I O/Białystok
04 1020 1332 0000 1702 0195 7919
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!Kancelaria - telefon 537-224-220, czynna Pn-Pt. 8:00 - 9:00 i 16:45-17:45

Pracujący kapłani:
ks. proboszcz Grzegorz Malewicz
wikariusz ks. Sławomir Piłaszewicz
Osoby które zamieszkały ostatnio na terenie parafii prosimy o kontakt.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentów Świętych.

Chrzest:
• akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu)
• dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i dokładny adres zamieszkania)
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej

Bierzmowanie:
• metryka chrztu (osoby ochrzczone w innej parafii)
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
• w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
• zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu.

Pierwsza Komunia Święta:
• metryka chrztu dziecka
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

Małżeństwo:
• należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu
• aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
• dowody osobiste
• ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
• zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
• zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
• data i miejsce Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania

Pogrzeb katolicki:
• akt zgonu
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli jest), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
• zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.