Plan Misji na 25–lecie Parafii
Przemienienia Pańskiego w Białymstoku
12 – 19 czerwca 2022r


Ks. Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich Parafian do uczestnictwa w obchodach Misji Świętych z okacji 25-lecia założenia parafii

12.06 - Niedziela - Rozpoczęcie misji świętych
Msza św. z nauką 8:00, 10:00, 12:00, 18:00, 21:00 apel Jasnogórski.

13.06 - Poniedziałek - Dzień wyznania wiary – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych; Pokusa chleba
7:00 Msza św. z nauką
15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia, Wystawienie Najświętszego sakramentu do 16:00
16:00 Msza z nauką, po mszy wystawienie Najświętszego sakramentu, adoracja
18:00 Msza z nauką, nabożeństwo czerwcowe NSPJ.
20:15 Adoracja Najświętszego sakramentu z nauką dla młodzieży i zapracowanych
21:00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia.

14. 06 - Wtorek - Sakramentu Pojednania; Pokusa idoli (Spowiedź w czasie każdej Mszy)
7:00 Msza św. z nauką
15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia, Wystawienie Najświętszego sakramentu do 16:00
16:00 Msza z nauką, po mszy wystawienie Najświętszego sakramentu do 18:00
18:00 Msza z nauką, nabożeństwo czerwcowe NSPJ.
20:15 Adoracja Najświętszego sakramentu z nauką dla młodzieży i zapracowanych
21:00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia.

15.06 - Środa - dzień Sakramentu Małżeństwa – odnowienie ślubów małżeńskich; Życie w Nazarecie
7:00 Msza św. z nauką
15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia, Wystawienie Najświętszego sakramentu do 16:00
16:00 Msza z nauką, po mszy wystawienie Najświętszego sakramentu do 18:00
18:00 Msza z nauką, nabożeństwo czerwcowe NSPJ.
20:15 Adoracja Najświętszego sakramentu z nauką dla młodzieży i zapracowanych
21:00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia.

16.06 - Czwartek - Boże Ciało dzień adoracji Najświętszego Sakramentu
8:00 Msza św. z nauką
10:00 Msza św. z nauką (z procesją do parafii św. Rafała Kalinowskiego).
18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z nauką Zwiastowanie NMP
21.00 Zakończenie

17.06 - Piątek - Dzień sakramentu Chorych; Pokusa nieakceptacji swojej historii
7:00 Msza św. z nauką
9:00 - 12:00 Wizyta u chorych i cierpiących
15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia, Wystawienie Najświętszego sakramentu do 16:00
16:00 Msza z nauką , po mszy wystawienie Najświętszego sakramentu do 18:00
18:00 Msza z nauką, nabożeństwo czerwcowe NSPJ.
20:15 Adoracja Najświętszego sakramentu z nauką dla młodzieży i zapracowanych
21:00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia.

18.06 - Sobota
7:00 Msza św. z nauką
15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia, Wystawienie Najświętszego sakramentu do 16:00
16:00 Msza z nauką, po mszy wystawienie Najświętszego sakramentu do 18:00
18:00 Msza z nauką, nabożeństwo czerwcowe NSPJ.
20:15 Adoracja Najświętszego sakramentu z nauką dla młodzieży i zapracowanych
21:00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia.

19.06 - Niedziela
8:00 Msza św. z nauką
10:00 Msza św. z nauką
12:00 Biskup H. Ciereszko; Zakończenie z nabożeństwem przy Krzyżu misyjnym.
18:00 Msza św. z nauką

13:30 Festyn rodzinny do 17:00